Laatuvakuutus

Laatu Alähestymistapa

1. Koko tiimi muotoilee ja hyväksyy yrityksen laatupolitiikan laatukäsikirjassa.

2. Mainoskorttien, seinälehtien, ilmoitustaulujen, koulutuksen avulla varmistetaan, että kaikki henkilöstötasot ymmärtävät laatupolitiikan ja toteuttavat sen.

3. Laatupolitiikan soveltuvuus ja toteutus on arvioitava ja tarkistettava johdon tarkastelussa.

4. Yrityksen laatupolitiikka on sitoutuminen asiakkaiden laatuvaatimuksiin, ja se on jokaisen työntekijän tavoite. Se

kannustaa työntekijöitä kaikilla yrityksen tasoilla tekemään sitkeitä toimia tuotteiden laadun ja tarjonnan parantamiseksi

parhaat tuotteet ja palvelut vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

5. Yhtiön laatupolitiikka:

balustrade (1)

Huomaavainen, varovainen ja kärsivällinen

Clients-suuntainen, voittamalla korkea laatu, täysi osallistuminen, huippuosaaminen

Laatu ensinnäkin, korkein laatu on koko henkilöstömme tuotantotapa, ja se on yrityksen elämä. Aseta laatu ja turvallisuus aina etusijalle ja etsi jatkuvasti parannusmahdollisuuksia. Jokaisella asiakkaalla on täysi luottamus ja tyytyväisyys meihin. Suurimman tuen antaminen asiakkaille on koko henkilökuntamme tarkoitus.